Vestman – juhtiv jõud Eesti metsamajanduses

Vestmani grupi ettevõtted on tuntud oma mitmekülgse tegevuse poolest metsa- ja põllumajandussektoris. Alates 1995. aastast on ettevõtte missiooniks olnud luua metsa- ja põllumaale püsivat väärtust, samal ajal looduse mitmekesisust ja rikkust säilitades.

Metsanduse valdkonnas ulatuvad ettevõtte tegevused metsakinnistute soetamisest kuni metsamajandamise nõustamiseni, lisaks metsa majandamisele on ettevõtte tegevusaladeks ka raieõiguse ost ja metsakinnistute ost. Vestmani pakutavad metsamajandamise teenused keskenduvad jätkusuutlikule metsakasvatusele, eesmärgiga tagada elurikkuse ja ökoloogilise tasakaalu säilimine. Kui plaanis on metsamaa müük, siis Vestman aitab.

Vestmani ettevõtted investeerivad aktiivselt keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja taastuvenergia projektidesse, edendades sellega roheinnovatsiooni ja aidates kaasa jätkusuutliku energia arengule. Nende tegevus metsanduses kajastab laiemat pühendumust keskkonnasäästlikkusele ja vastutustundlikule loodusressursside kasutamisele.

Põllumajanduse sektoris on ettevõtte tegevusaladeks  põllumaade ost ja ost tagasimüügi õigusega ehk landleasing, toetades sellega maapiirkondade arengut ja põllumajandussektori kasvu. Pakkudes põllumajandustootjatele maaliisingu teenuseid, võimaldab Vestman klientidel maad kasutada paindlikel tingimustel, mis toetab jätkusuutliku põllumajanduse arengut ja aitab kaasa kohalikule majandusele.

Vestmani investeeringud taastuvenergia valdkonnas rõhutavad ettevõtte pühendumust puhtamate energiaallikate arendamisele, vähendades sõltuvust fossiilkütustest ja vähendades kasvuhoonegaaside emissiooni. Nende keskkonnaalased jõupingutused peegeldavad pühendumust planeedi kaitsmisele, tagades seeläbi parema tuleviku meile kõigile.