Iriscorp – vastutustundlik metsamajandamine Eestis

Iriscorpi tutvustus 

Iriscorp on Eesti kapitalil põhinev metsafirma, mis on saavutanud kohaliku turul märkimisväärse positsiooni, olles osa laiemast Combi grupist. Erinevalt paljudest teistest sektori ettevõtetest rõhutab Iriscorp oma tegevuses kohalikku väärindamist, tagades, et kogu materjal, alates puidust kuni lõpptoodeteni, töödeldakse ja väärindatakse just Eestis. Selline lähenemine toetab mitte ainult kohalikku majandust, vaid vähendab ka transpordist tulenevat keskkonnamõju. Üle 20-aastane kogemus metsanduse valdkonnas annab Iriscorpile tugeva aluse, et olla eeskujuks jätkusuutlikule ja vastutustundlikule metsamajandamisele.

Metsakinnistute ost 

Olles sügavalt juurdunud Eesti metsanduse maastikul, ostab Iriscorp aktiivselt metsakinnistuid üle kogu riigi. Metsakinnistute ost on strateegiline samm, mis võimaldab ettevõttel mitte ainult laiendada oma tegevust, vaid ka panustada Eesti metsade jätkusuutlikku arengusse. Ostuprotsessis lähtub Iriscorp põhimõttest, et igal tehingul peaks olema positiivne mõju nii kohalikule kogukonnale kui ka laiemale keskkonnale. Ettevõtte huvi metsakinnistute vastu ei piirdu ainult majanduslike aspektidega; nad on pühendunud ka metsade ökoloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja parandamisele.

Raieõiguse ost 

Lisaks metsakinnistute ostule tegeleb Iriscorp ka raieõiguse ostmisega, pakkudes maaomanikele paindlikku võimalust oma metsavarude majandamiseks. Raieõiguse ost võimaldab ettevõttel olla veelgi otsesemalt seotud metsade jätkusuutliku haldamisega, järgides rangelt kõiki keskkonnakaitse nõudeid. See tegevus toetab Iriscorpi missiooni – tagada, et metsarikkust kasutatakse vastutustundlikult, kindlustades samal ajal metsade pikaajalise tervise ja jätkusuutlikkuse.

Metsamajanduskavade koostamine 

Metsamajanduskava koostamine on veel üks oluline teenus, mida Iriscorp pakub. See teenus on suunatud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, kes soovivad oma metsamaad kasutada võimalikult tõhusalt ja jätkusuutlikult. Professionaalselt koostatud metsamajanduskava aitab maaomanikel mõista oma metsa praegust seisundit, planeerida tulevasi raietöid ning arvestada bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnakaitse nõudeid. Iriscorp kasutab oma pikaajalist kogemust, et tagada, et iga metsamajanduskava oleks kooskõlas kehtivate seaduste ja parimate praktikatega, toetades metsa ökoloogilist ja majanduslikku jätkusuutlikkust.

Iriscorpi tegevused näitavad selgelt ettevõtte pühendumust Eesti metsade jätkusuutlikule majandamisele. Olles tihedalt seotud kohaliku kogukonnaga ja toetades aktiivselt metsade väärindamist Eestis, on Iriscorp eeskujuks vastutustundlikule metsamajandamisele. Ettevõtte lähenemine, mis hõlmab nii metsakinnistute ja raieõiguste ostu kui ka metsamajanduskavade koostamist, rõhutab nende pühendumust keskkonnale ja kohalikule majandusele, tagades samal ajal Eesti metsade tervise ja jätkusuutlikkuse tulevikuks.